POLARYZACJA

w elektrochemii, odchylenie wartości potencjału elektrody od równowagi z transmisją elektryczności. obecny. Wartość n. Zależy od gęstości prądu i, tj. Natężenia prądu na jednostkę powierzchni elektrody i zwykle im większa, tym większa. Gdy ta sama wartość w IP i zależy od rodzaju i typu elektrody na jej przepływającego opatrunku sti p-nych, kompozycja p-ra t ry i wsp. Czynników i może zmieniać się od frakcji mV do kilku. B. Znak P. zależy od kierunku przepływu prądu i zmienia kierunek po odwróceniu.

Powodem tego jest mała prędkość jednego lub kilku etapów całego procesu elektrodowego. Jeżeli etapem ograniczającym szybkość jest dostarczenie reagent wysp do garderoby sti elektrody P. ze względu na fakt, że ze względu na gęstość prądu zasilania S <>> 999 na wyspach-sti opatrunków mają różne stężenie objętościowe z u (stężenie P.). W najprostszym przypadku wyładowywania jonów metali na elektrodzie tego samego metalu lub anodowego rozpuszczania metalu, = [RT / nF ] ln ( s / s u ),> gdzie n jest liczbą elektronów biorących udział w procesie elektrodowym, T-t -p, F jest stałą Faradaya, R jest stałą gazu . Do katodowego osadzania metalu, D E C. Związek między wartościami DE i i można wyrazić jako: gdzie

q

jest ograniczającym prądem dyfuzyjnym , odpowiada warunkowi s => 0.Z tego równania wynika, że ​​dla | DE | RT / nF relacja między i i DE jest liniowa. Dla dużych ujemnych. DE około

i = i d , a na ogół to zrobi. D E (anodowe rozpuszczanie metalu) wzrasta wykładniczo wraz ze wzrostem DE. Jeśli etap ograniczający szybkość procesu elektrodowego jest transfer elektronów między przestrzenią elektrody / P-P, to jest rzeczywiste elektrochemiczne. etap, nazywany jest P. elektrochemiczne lub przepięciowe, i jest zwykle oznaczone literą h. Dla | h |

RT / F

relacja między h i i jest liniowa. Dla dużych | h | w najprostszych przypadkach istnieje liniowa zależność między | h | i lgi, często nazywane. ponieważ formalnie przestrzega równania

Tafela. Jeśli proces elektrody jest skomplikowany chemicznie. p-ciey, który poprzedza elektrochemia. etapie lub następuje po nim, AP może być ze względu na skończoną prędkość tego p (etap chemiczny). Kiedy nowe zarodkowania fazy opatrunku sti elektroda P. wyglądu związane z tworzeniem stopnia dwuwymiarowej lub trójwymiarowej zarodkowania, dyfuzji powierzchni zaadsorbowany. atomy lub jony, wprowadzając je do postaci krystalicznej. kraty itp. P. można natychmiast wywołać kilka. etapy procesu (mieszany P.). Składniki rozróżnienie powodu poszczególne etapy, jest możliwe tylko w przypadku małych wartościach P. Identyfikacji gatunku P. wymaga zbadania wpływu na przebieg procesu elektrodowego dec. czynniki: energiczne mieszanie elektrolitu, który ujawnia kinetykę. Wzory etap tłoczenia. - Skład jonizacja r-R, związek pomiędzy VP i I, itd. Niekiedy zamiast określenia „polaryzacyjne” stosowanie terminu „nadnapięcie” wskazuje powód, powodując jego wystąpienie (dyfuzja nadpotencjał elektrochemiczne.chemiczny. tworzenie zarodków itp.).

P. prowadzi do bezużytecznego marnowania energii elektrycznej. energię, ponieważ zmniejsza ono użyteczne napięcie

źródła prądu chemicznego

i zwiększa napięcie, które musi być przyłożone do elektrolizera podczas elektrolizy. Jednak w niektórych przypadkach, ze względu na P., wykluczona jest możliwość wycieku niechcianej treści. procesy boczne. Tak więc z powodu P., który hamuje elektrolit. rozdział H 2 i O 2 od H 2 О, możliwe jest uzyskanie emf źródeł prądu 2, 0-2, 2 V w roztworach wodnych, co jest znaczące przekracza wartość równowagi termodynamicznej 1, 23 V. Lit. Damaszek BB Piotr O., Wprowadzenie do kinetyki elektrochemicznych, 2nd ed. , M., 1983; to samo, elektrochemia, Moskwa, 1987 r. Och. A. Petrius.

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.