Politionianu

sól niska stabilność polythionic do t ogólny f ly HO 3 SCHS n CHSO 3 H gdzie n

1. Zawierają zygzakowate łańcuchy atomów siarki w strukturze: amon, zasady, brzęk. -zem. i kilka innych metali. Z ładunkiem. rozkładać; wiele raststv. w wodzie tworzą krystaliczne hydraty. Lepsze niż inne, P. potas i sód-beszv. kryształy (patrz tabela). Stabilność P. spada z połączenia. z n = 1 do połączenia. przy n = 4; AP z n> 4 nie są bardzo stabilne.

tritionianu NA 2 S 3 S 6 rimost -p-109 w wodzie, 2 g na 100 g w temperaturze 20 ° C; Formy trihydrat NA 2 S 3 S 6

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.