POLONIA

(.. od zbroi-Polonia Polska, kolebką M-Dovsk Sklo-Curie Łacińskiej polonowego.) Po, radioaktywną substancją chemiczną. element VI gr. okresowe. systemy, at. n. 84, at. 208, 9824. Nie ma on stabilnych izotopów. Jest 27 izotopów o masie. h. 192-218. Naib. Długożyciowych izotopy 209 po (T 02.01 102 lat) 208 po (T 1,2 2, 9 lat) i 210 Po (T 1/2 138, 3 dni) - emitery. Izotopy o max. h. 210-218 są zawarte w. seria radioaktywna. Konfiguracja zewnętrzna. powłoki elektronowej atomu <5s 2 5p 6 5d 10 6S 2 6p 4 ; > Stopień utleniania wynosi Ч 2, +2, +4 (najbardziej stabilny) i +6; Elektroujemność według Paulinga 1, 76; 0 promienia atomowego, 153 nm, promienie jonowe (obliczona) w Ro 6+ 0, 067 nm, Rz 4 + 0, 104 nM. Zawartość skorupy ziemskiej wynosi ok. 2

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.