POLITYKLENE

[CHCH = CH-] n lub (CH) n , polimer acetylenu. Stały termoutwardzalny; w zależności od metody produkcji - czarny proszek, szarawy materiał porowaty, srebrzyste lub złote filmy; gęsty. 0, 04-1, 1 g / cm, stopień krystaliczności wynosi 0-95%. Znane są cis- i formy trans P. ; cis-forma z obciążeniem. do 100-150 0 C przechodzi do postaci trans . P. nierozpuszczalność. w żadnym znanym org. p-riteley.

Elektrofiz. i chemiczne. Zależą one od metody przygotowania i morfologii P. Naib. filmy zostały szczegółowo zbadane. Ostatnie (P. formy cis ) można rozciągnąć pod obciążeniem 15-20 MPa (maksymalne wydłużenie 8 razy). Wytrzymałość folii wynosi

do 38 MPa. Półprzewodnik (przewodnictwo elektryczne 10 -7 i 10 -3 Ohm -1

Encyklopedia chemiczna - M .: Soviet Encyclopedia. L. Knunyants 1988.