Poliakrylamidowym

[CHCH 2 CH (CONH 2 ) -] n polimer akrylamid. Stały amorficzny biały lub częściowo przezroczysty, bezwonny; Mol. 10 4 -10 7 (w zależności od warunków odbioru); gęsty. 1, 302 g / cm 3 (23 0 ° C); t. szkło. ~ 190 0 C. Rozpuścić. w wodzie, morfolinie, formamidzie, glicerynie, glikolu etylenowym, lodowatym kwasie octowym; pęcznieje w propionianach, dimetylosulfotlenku i glikolu propylenowym; nierozpuszczalność. w alkoholach, ketonach, DMF i niepolarnych grzejnikach. Związek między cechą. Lepkość [H] (patrz 3 / g), p-fosy P. i jego lepkość średniego mol. masa jest wyrażona przez następujące równania: [h] = 2, 5 Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.