Kwas akrylowy

(polikarboksietilen) [CHCH 2 CR (COOH) H] n , gdzie R = H, polimer akrylowego. Otrzymany w wyniku rodnikowej polimeryzacji kwasu akrylowego w roztworze wodnym lub w środowisku org. p-riteley; proces jest egzotermiczny. PK i jego sól-szkliste kruchy nie-chrząszcze. polimery; dla szkła c-you. 106 0 C, jego soli Na 230 0 C [na poliestrach to-ty (f-le R = CH 3 ) m. Szkło. 228 0 C, dla swojej soli Na 310 ^ 0 ° C]. Z ładunkiem. do anhydrynacji występuje z powstawaniem preim. cykliczny. jednostki bezwodnikowe, powyżej 250 ° C dekarboksylacja i sieciowanie. PK tworzy silne kompleksy z jonami metali przejściowych. Dobra rozpuszczalność. w wodzie, dioksanie, metanolu, etanolu, formamidzie, DMF, nierozpuszczalność. w swoim monomerze, acetonie, eterze dietylowym, węglowodorach. Sole metali alkalicznych. tylko w środowisku wodnym, kliknij sól. -zem. metale są nierozpuszczalne. Dioksan w 30 0 999 ° C dla PK oznacza -q-rozpuszczalnik; stosunek charakterystyki. lepkość [h] i mol. masa forma Mimet: [h] = = 7, 6 Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.