Poliamfolitami

, tak samo jak na amfoteryczne żywice jonowymienne.


Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.