Kwas rycynolowy

(12-hydroksy- cis 9-oktadecylo do nowego jednej rycynolowy do-TA) CH 3 (CH 2 ) 5 CH (OH) CH 2 == OH = CH (CH 2 ) 7 COOH Mol. m. 298, 47. Krystalizuje w trzech formach polimorficznych: a-t. pl. 7, 7 ° C; b-t. pl. 16, 0 ° C; g-t. pl. 5, 0 ° C; t. b. 226-8 ° C / 10 mm Hg. Art. ; 0, 9450;

1, 4716;

+ 5, 05 ° (etanol), + 6, 67 ° (aceton); h 3, 85 mPa

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.