Shefoum

Shefufam syn Benjamin. Jego potomkowie utworzyli jedno z plemion plemienia Beniaminów (Lb 26: 39) . Badaczy próbowało zidentyfikować sh Muppimom (Gen. 46: 21) , jak również Oprócz Suppim (1 Krn 7: 12, 15) , ale te ostatnie są zwane syn IRA.

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.