Synowie Boga

Synowie Boga Anioł (I) Gigant.

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.