Barsabas

Barsabbas (hebr Bar Shabba "Sheba syn."):
1) Joseph V., czy Justus, był wraz z Mattem oferowane w miejsce Judasza apostołów. Los padł na Macieja (Dz. Apostolskie 1: 23, 26) ;
2) przydomek Judasza wysłany wraz z Mocą, aby towarzyszył Pawłowi i Barnabie z Jerozolimy do Antiochii. Opętany prorok. dar (Dz. 15: 22, 27, 32) .

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.